Uitleg kompas

Het kompas als instrument in persoonlijke groei.

Het kwovadis-kompas is een instrument ontworpen voor het begeleiden van individuen en teams.
Het werkt ondersteunend om het werk naar groei in kaart te brengen.

1. Het kompas kan je zien als een richtingsinstrument
Het geeft aan vanwaar je komt, waar je bent en waar je naar toe wil. Het kompas ter hand nemen doet je even stilstaan om nadien in beweging te komen.

2. Het kompas maakt deel uit van een kaart
Deze kaart komt overeen met de context; de omgeving waarin we bewegen. Ons leven vindt plaats in contact met deze omgeving en deze omgeving beïnvloedt ons. Er is een steeds wederzijdse beïnvloeding.

3. Verleden - Heden - Toekomst
De horizontale as in het kompas staat voor de richting, het levenspad. Je krijgt vaak te horen dat enkel het NU, het heden, belangrijk is; "Leef in het 'nu', dat is het enige dat telt en wat er is. Verleden is verleden en de toekomst moet nog komen."  Toch zal je merken dat leven in het nu niet zo simpel is. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want je bent niet alleen nu, je bent ook verleden en toekomst. Zoals je hoofd, hart en handen bent. Je kan wel zeggen dat het NU het enige is waarin de drie elementen aanwezig zijn.

Verleden
In het nu draag je het verleden met je mee als een rugzak op je schouders waar van alles in zit. In de stappen die je zet speelt dit verleden een rol. Hoe graag je het ook wil, je kan moeilijk vertrekken van een nieuw wit blad. Je kan niet uitschakelen wat reeds geweest is.

De krachten en lasten die je meedraagt uit je verleden oefenen een invloed uit op hoe je in het leven staat. Wanneer, bijvoorbeeld deze lasten erg groot zijn en je rugzak te zwaar is, houden ze je tegen. Dan worden ze obstakels op je weg. Je kan deze rugzak die je meedraagt hanteerbaarder maken door te kijken naar wat er in zit. Door het te accepteren, door dingen te lossen die onbruikbaar zijn geworden en door te herschikken wat er over blijft.

Dit doe je door je verhaal te vertellen. Door een balans op te maken van wat je meedraagt. Door oude pijn -en hoe deze in het hier en nu werken- te herkennen, te erkennen en te verkennen. Door je open te stellen voor nieuwe mogelijkheden.

Je kunt pas plannen voor de toekomst maken
als je vrede sluit met het verleden.
Joy Fielding

Toekomst.
In de toekomst liggen je dromen en doelen; het verlangen naar diegene die je wil zijn. Je kijkt vooruit, je droomt en wil graag iets realiseren. Het in beweging komen is gekoppeld aan waarden , aan drijfveren en resulteert in een project dat je wil realiseren.
Het niet kunnen zien van wat je drijfveren en waarden zijn, geeft je een gevoel van doelloos zijn en doet je vragen stellen over de zin van je leven.

Hier en nu
Aanwezig zijn in het hier en nu, in dat wat er is. Het aanwezig kunnen zijn in het hier en nu is de grootste vorm van verbondenheid. Misschien zelfs de enige vorm omdat je aanwezig zijn dan samenvalt met wat er in werkelijkheid op dat moment is. Het zijn unieke momenten van contact met jezelf en je omgeving. Het zijn momenten om te koesteren, momenten om actief op te zoeken. Om nadien je dromen en doelen opnieuw tegen het daglicht te houden.... Hier en nu als een mentale spa voor je toekomst!

4. Vragen als richtingwijzers
De richtingwijzers van het kompas bestaan uit vragen. Deze helpen je om je weg in kaart te brengen. Afhankelijk van wat bij jou aan de orde is zal een van de vragen meer op de voorgrond komen.

A
Droom/waarden = Wie wil ik zijn? Wat streef ik na? Waar wil ik voor staan? 
Droom/ Doelen = Wat wil ik realiseren? Waar wil ik heen gaan? Wat wil ik doen in mijn leven?

B
Reflectie = Wat is mijn verhaal? Wat is mijn pijn? Wat is mijn kracht? 
Reflectie = Wat heb ik bereikt? Wat is nog onaf? Wie ben ik nu? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn beperkingen?

C
Het spanningsveld =  Wat geeft energie? Wat zijn hulpbronnen?
Het spanningsveld = Wat zijn mijn blokkades? Wat zijn mijn demonen? Wat zijn mijn patronen?

D
Transformatie= Wat is mijn actieplan? Welke stappen helpen te concretiseren?
Transformatie= Wat is haalbaar? Wat is effectief?

Over twintig jaar ben je meer teleurgesteld over de dingen die je niet hebt gedaan, dan over de dingen die je wel hebt gedaan.
Dus gooi de trossen los! Zeil weg van de veilige haven! Vang de wind in de zeilen!
Ga op onderzoek uit! Droom! Ontdek!
Mark Twain