Voor wie

Voor mensen die:

*   zoekende zijn en met vragen worstelen
*    hun kracht willen (her)ontdekken
*    op zoek zijn naar zingeving
*    moeilijk tot rust kunnen komen
*    met depressieve gevoelens te kampen hebben
*    een burn-out ervaren
*    met verlies en pijn te maken hebben     
*    de weg kwijt zijn
*    met angsten leven 
*    willen leven vanuit contentement

Voor teams die  bereid zijn om :

*   hun manier van samenwerken en communiceren te onderzoeken
*    elkaar te ondersteunen door constructieve feedback
*    naar hun kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen te kijken
*    hun dromen in kaart te brengen (waarden en doelen)
*    concrete stappen te zetten