Teambegeleiding

Tijdens de begeleiding geven we voornamelijk aandacht aan de mens in de organisatie. We onderzoeken - door middel van ervaringsgerichte oefeningen- hoe we samenwerken, communiceren en met elkaars sterktes en beperkingen omgaan. We koppelen deze ervaringen terug naar de dagelijkse werking en zoeken gelijkenissen. Dit zowel op vlak van afspraken, structuur, resultaten maar uiteraard ook op vlak van intermenselijke relaties. We kijken naar wat verbindend werkt en naar wat weerstand en spanning teweeg brengt.  Zo bouwen we aan een sterk team met eigenschappen als:  vertrouwen, open communicatie, humor, gedrevenheid, eigenaarschap, hulpvaardigheid, inspiratie, betrokkenheid op elkaar en het groter geheel.  

In een intake gesprek bespreken we de vraag en de doelen van de begeleiding en brengen we de mogelijkheden in kaart. Hieruit volgt een concreet voorstel van aanpak.