Groepsgesprekken

Tijdens groepsgesprekken komen we met een 6-tal mensen een aantal keren samen. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een thema. Tijdens de gesprekken wisselen we van gedachten en inspireren zo elkaar. We gaan in dialoog, zoeken naar overeenkomsten en verschillen en trachten door het raam van de ander naar buiten te kijken. Op deze manier helpen we elkaar om dichter te komen bij onze waarden en om deze werkelijk toe te passen in alles wat we doen.
Voorbeelden van thema's: Wat is liefde voor mij?, Hoe kijk ik naar relaties?, Wat is voor mij eenzaamheid?, Wanneer ben ik content?, Wat met kwetsbaarheid?, ...

De groepsgesprekken kunnen op vraag georganiseerd worden.